สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล 20 BEST@SET Investment Hub 2008

Published date
2008
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 20 BEST@SET Corner Investment Hub 2008 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections