นางสาวชมเชย กอแสงเรือง

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2001), 50
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ที่ ABAC ให้อะไรกับออมเหยอะมาก ทั้งความรู้ ความสามารถ สร้างเราให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และสังคมของ ABAC เพื่อนๆ ทุกคนเป็นคนมีน้ำใจ อาจารย์ทุกท่านก็ให้ความรัก ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองอย่างดี ถึงแม้ ABAC จะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่ทุกอย่างคือฐานของความเป็นจริงที่ถูกที่ควร เพื่อสร้างบัณฑิตทุกคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources