พระคาร์ดินัล His Eminence Cardinal Crescenzio Sepe เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-09-30
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระคาร์ดินัล His Eminence Cardinal Crescenzio Sepe เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี ภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources