บรรยายพิเศษเรื่อง Electronic banking related to cash management service and its trends in the finance industry

Published date
2545-10-05
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Electronic banking related to cash management service and its trends in the finance industry โดย Mr. Perra Jitpraphai, Vice President of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2545 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources