อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน L'Oreal Bradstorm Competition 2013

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0706201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Paradox ตัวแทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขัน L'Oreal Brandstorm Competition 2013 ที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และกลยุทธ์การตลาดให้กับแบรนด์ภายใต้บริษัท L'Oreal โดยมี ดร. สุวรรณา ก่อวัฒนกุล หัวหน้าภาค สาขาวิชาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources