โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สำหรับ บริษัท ไทยเฟรม แอนด์ แอดเซ็สโซรี จำกัด

au.identifier.bibno 0022-5199
au.identifier.callno GA4601 อ346ค 2541
dc.contributor.author อรรถการ หนูพงษ์
dc.date.accessioned 2017-02-09T01:26:57Z
dc.date.available 2017-02-09T01:26:57Z
dc.date.issued 2541
dc.description รายงานนักศึกษา (ศศ.บ. (นิเทศศิลป์))--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2541. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 74 น. : ภาพประกอบ ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19319
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject การออกแบบสื่อโฆษณาทางคอมพิวเตอร์ en_US
dc.subject.other การออกแบบ en_US
dc.subject.other บริษัทไทยเฟรมแอนด์แอดเซ็สโซรี่ จำกัด -- การประชาสัมพันธ์ en_US
dc.title โครงการออกแบบสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สำหรับ บริษัท ไทยเฟรม แอนด์ แอดเซ็สโซรี จำกัด en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Student Report en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department Albert Laurence School of Communication Arts en_US
thesis.degree.discipline นิเทศศิลป์ en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Bachelor en_US
thesis.degree.name Bachelor of Communication Arts en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Student-Report-Fulltext-19319.PDF
Size:
14.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Student-Report-Abstract-19319.PDF
Size:
14.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract