พิธีเปิดอาคาร Montfort del Rosarlo School of Architecture and Design, Albert laurence School of Communication Arts, Communication Arts Studio ในโอกาสฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Published date
2553
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 ล. (ไม่ปรากฏเลขหน้า)
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections