ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2808200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
101 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources