พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

au.identifier.bibno 0022-1228
au.identifier.other 1306201300
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:45Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:45Z
dc.description ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณจรัมพร โชติเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 15 แห่ง เพื่อเป็นการยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนผ่านโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 มุ่งสร้างเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน เพื่อสร้างผลงานวิจัยคุณภาพที่สามารถใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยใน เชิงปฏิบัติอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.format.extent 50 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11881
dc.subject MOU
dc.subject.other พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
dc.subject.other จรัมพร โชติเสถียร -- กิจกรรม
dc.subject.other ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- กิจกรรม
dc.title พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย en_US
dc.title.alternative พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221228-1.JPG
Size:
204.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221228-2.JPG
Size:
202.75 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221228-3.JPG
Size:
221.58 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221228-4.JPG
Size:
218.75 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221228-5.JPG
Size:
215.72 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture