พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9

au.identifier.bibno 0021-2438
au.identifier.other 2010200639
au.link.externalLink [View Pictures](https://drive.google.com/drive/folders/1mTJUIrdnYm5LwfMSmSiaan8gLiD4eLm1)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:54Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:54Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-20 ตุลาคม 2549 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมดังกล่าวร่วมพิธี
dc.format.extent 61 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9813
dc.subject.other พิธีปิดการอบรมหลักสูตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกาจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Executive Program in Supply Chain Management
dc.subject.other เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
dc.title พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 9 en_US
dc.title.alternative Executive Program in Supply Chain Management (Intake 9)
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9813-1.JPG
Size:
255.07 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9813-2.JPG
Size:
192.27 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9813-3.JPG
Size:
203.66 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9813-4.JPG
Size:
202.96 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9813-5.JPG
Size:
182.89 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture