คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด

Published date
2554
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
9789746151290
ISSN
DOI
Call no.
B.R. 346.59307 ส895ค 2554
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
268 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
LA 2107 / LW 3109
บรรณานุกรมท้ายเล่ม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections