อบรมนักวิจัยการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1310200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมนักวิจัยการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources