การคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

au.identifier.bibno 0020-3308
au.identifier.callno ว.พ. 345.02555 ร355ก 2553
dc.contributor.advisor ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
dc.contributor.author รัฐนันท์ญา สิงห์โต
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:09:54Z
dc.date.available 2015-06-26T05:09:54Z
dc.date.issued 2553
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 127 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/971
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
dc.subject.other ความรุนแรงในครอบครัว -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
dc.subject.other เด็ก -- การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
dc.subject.other สตรี -- การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
dc.title การคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 en_US
dc.title.alternative Protection of victim from domestic violence in accordance with domestic violence victim protection Act, B.E. 2550
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-203308.pdf
Size:
9.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-203308.pdf
Size:
148.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections