งานแสดงผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0111201203
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
86 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม Vertical Project เพื่อเป็นการแสดงผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร Montfort Del Rosario School of Architecutre and Design วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources