ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2003

Published date
2546-01-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2003 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2546 ณ ห้อง D 33 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources