แถลงผลสำรวจการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับบริษัทสรรหาบุคลากร Adecco

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2304201444
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
72 ภาพ
Other title(s)
Adecco and ABAC-ODI Whitepaper : 1st joint research
Key Success Factors for Individual Development & Holistic Management towards the ASEAN Economic Community 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันพัฒนาองค์กร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การแถลงผลการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยสถาบันพัฒนาองค์กรกับ Adecco บริษัทสรรหาบุคลากรระดับโลกในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเตรียมพร้อมบุคลากรของประเทศสู่ AEC เป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จากประเทศในแถบอาเซียน อันทำให้ได้ข้อมูลไปพัฒนาบุคลากรได้อย่างชัดเจน โดยมี Dr. Perla Rizalina Maturan Tayko ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร เป็นผู้แถลงผลสำรวจการวิจัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ City Campus ชั้น 14 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources