ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา

Published date
2545-10-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมีภราดา เลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources