10 ปี พิสูจน์ฝีมือ อภิรดี พหลเวชช์ รับตำแหน่งสำคัญ ในเอชพี

Published date
2011
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Telecom Journal (Dec 28, 2011), 12
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
อภิรดี พหลเวชช์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์
อภิรดี พหลเวชช์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections