การคุ้มครองลูกจ้างที่ใช้สิทธิกล่าวหานายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

Published date
2548
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
9746152181
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 344.01 ช671ก 2548
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1.
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
196 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
The protection of employees who accuse employers of conducting unethical business practices under whistleblower statutes
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2548.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections