อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศไต้หวัน และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-7467
au.identifier.other 0111200423
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2004/Activity_Int_2004/207467/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:31:19Z
dc.date.available 2015-07-03T05:31:19Z
dc.description Dr.Chuan Lee อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศไต้หวัน และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11051
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัย Ming Chuan เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.subject.other Lee, Chuan -- กิจกรรม
dc.title อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Ming Chuan ประเทศไต้หวัน และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files