อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9894
au.identifier.other 1210200420
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:15Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:15Z
dc.description อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 โดยมี Asst. Prof. Dr. Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 7 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11477
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Shawyun, Teay -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files