สัมมนา Pre-semester Seminar 22006

au.identifier.bibno 0021-2436
au.identifier.other 1610200634
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:29:10Z
dc.date.available 2015-07-03T05:29:10Z
dc.description สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสัมมนา Pre-semester Seminar 2/2006 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงาน
dc.format.extent 15 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10261
dc.subject.other งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Pre-semester Seminar -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม
dc.title สัมมนา Pre-semester Seminar 22006 en_US
dc.title.alternative Pre-semester Seminar 2/2006, Office of the Vice Rector for Academic Affairs, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files