มาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต

Published date
2553
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 344.046342 ก389ม 2553
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
137 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Regulation for environmental tax collection : a case study of carbon dioxide emission from factories using fossil fuels
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2553.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections