ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2545 และบรรยายพิเศษเรื่อง เรียนกฎหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนบุตรหลานได้อย่างไร

Published date
2545-07-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2545
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสััมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2545 และบรรยายพิเศษเรื่อง เรียนกฎหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศจ. ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นวิทยากร โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ. ดร. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources