แถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Families & Friends 2005

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2704200538
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Families & Friends 2005 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources