บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights # 5.1 : the business owner of Khongssitha Muay Thai

au.identifier.bibno 0022-1624
au.identifier.other 0108201302
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:44Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:44Z
dc.description สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights # 5.1 : the business owner of Khongssitha Muay Thai (Thai Boxing Training Gym) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง MSE 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณแมทธิว ดีน จันทวานิช นักร้อง พิธีกรดารานักแสดง และเจ้าของค่ายมวยคงสิทธา เป็นวิทยากรบรรยาย
dc.format.extent 46 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8870
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other แมทธิว ดีน จันทวานิช -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Celebrity Business Highlights # 5.1 : the business owner of Khongssitha Muay Thai en_US
dc.title.alternative Celebrity Business Highlights # 5.1
dc.title.alternative The business owner of Khongssitha Muay Thai
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 26
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221624-1.JPG
Size:
216.78 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221624-2.JPG
Size:
126.23 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221624-3.JPG
Size:
143.68 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221624-4.JPG
Size:
134.75 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221624-5.JPG
Size:
143.19 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture