วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย (KSecurities) Managing Director, Investment Banking, Kasikorn Securities Public Company Limited

Published date
2006
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
4 pages
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (September-December 2006), 14-17
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ในภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์เกิดใหม่ แต่เพียงปีแรกก็เริ่มมีลูกค้าให้ความไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การได้เป็นที่ปรึกษาในการนำหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 7-8 ราย โดยมี market capitalization ประมาณ 12,000 - 13,000 ล้านบาท ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยธรรมชาติของธุรกิจแบบนี้การได้บริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนเพียงบริษัทเดียวก็ทำสามารถก้าวกระโดขึ้นมาอยู่เทียบเคียงกับอันดับต้นๆ ได้แล้ว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources