สัมมนานอกสถานที่ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2102201414
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
577 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนานอกสถานที่ประจำปี 2556 ให้กับนักศึกษา ณ โรงแรมป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท และโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี ดร.สงบ ลักษณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะร่วมการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources