บรรยายพิเศษเรื่อง Intercultural Communications and Leadership

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0910201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Intercultural Communications and Leadership, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Intercultural Communications and Leadership เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Claus Schreier ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ จากมหาวิทยาลัย Lucerne University of Applied Sciences and Arts เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources