งาน Korean festival

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2901201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Korean festival เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ อาคาร AU Mall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources