ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (IAUP) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1207200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents (IAUP)) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources