วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล

Published date
2539
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (กันยายน-ตุลาคม 2539), 10-11
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
แน่นอนงานสมาคมฯ เป็นสิ่งสำคัญ เป็นงานที่ต้องเสียสละ และเป็นงานที่หนัก งานสมาคมฯ หนักกว่างานออฟฟิศที่ผมทำอยู่เสียอีก เพราะงานสมาคมฯ ต้องอาศัยทีมเวิร์คและเสียสละอย่างสูง ผมจึงอยากให้มีกรรมการชุดใหม่กว่านี้เพื่อจะได้ช่วยกระจายงานออกไป งานสมาคมฯ มีมากมายที่จะทำแต่ยังขาดบุคลากรศิษย์เก่าที่จะเข้ามาเพื่อช่วยกันทำงาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการชักจูงให้มีการร่วมงานจากศิษย์เก่า สมาคมฯ เองก็ได้พยายามปลูกฝังแนวความคิดนี้กับศิษย์ปัจจุบัน และขอความร่วมมือจากศิษย์ปัจจุบันที่เป็นคลื่นลูกใหม่ ให้ความสำคัญกับงานสมาคมฯ และให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ว่าเฉพาะศิษย์เก่ารุ่นพี่เท่านั้นที่จะทำงานสมาคมฯ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถทำงานในสมาคมฯ ได้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources