เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1311200723
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources