ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2555

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0906201234
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2555
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ใหม่เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources