สัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมิก เซ็นเตอร์ จำกัด (360 Academy Center) กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) โดย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Martin de Tours School of Management and Economics, MSME)