อบรมการตรวจสอบบัญชีโครงการตรวจสอบบัญชีธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1806201002
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
46 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการบัญชี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมการตรวจสอบบัญชีโครงการตรวจสอบบัญชีธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources