อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย

au.identifier.bibno 0021-8048
au.identifier.other 2309201033
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:30Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:30Z
dc.description สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคารThe Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณวิเชียร ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร ให้การอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ร่วมการอบรม
dc.format.extent 11 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11530
dc.subject.other การอบรมการวิจัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสถาบันวิจัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other วิเชียร ประเสริฐ -- กิจกรรม
dc.title อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files