ผู้บริหารจาก University of Higher Institute of Learning of Netherlands เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-01-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr. Jo Morrin, Director Exchange Program, Asian Pacific Rim (University of Higher Institute of Learning of Netheriands) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปรึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources