สัมมนาเรื่อง The real social network implementation in Thailand in touch, in trend, in style with social network

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0312200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
The real social network implementation in Thailand in touch, in trend, in style with social network
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง The real social network implementation in Thailand in touch, in trend, in style with social network เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources