สัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-7538
au.identifier.other 0602201012
au.link.externalLink [View Pictures](https://drive.google.com/drive/folders/1u9G-x0EWf_2kC3qC58PDxaGeRjAQ1ZgA)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:48Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:48Z
dc.description บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชา MBA (Day & Eve), MBA (Prof.Day & Eve), MBA (Fast Track), MBA (Weekend), MBA (Double Degree), MBA (Retail Mgt.) MBA(TRM), MMOD, MIS(CIS-CEM-IEC), MA(TCFL) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Resort พัทยา โดยมี ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
dc.format.extent 80 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9217
dc.subject.other สัมมนานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิตติ โพธิกิตติ -- กิจกรรม
dc.subject.other สัมมนานักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title สัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative Freshmen Seminar 3/2009 : MBA (Day & Eve), MBA (Prof.Day & Eve), MBA (Fast Track), MBA (Weekend), MBA (Double Degree), MBA (Retail Mgt.) MBA(TRM), MMOD, MIS(CIS-CEM-IEC), MA(TCFL), Graduate School of Business, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9217-1.jpg
Size:
206.7 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9217-2.JPG
Size:
154.41 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9217-3.JPG
Size:
237.93 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9217-4.JPG
Size:
192.92 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-9217-5.JPG
Size:
202.83 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture