อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขันแผนการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2311201202-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับทีม Happii Feet นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยนางสาวชญาน์นันท์ เจริญสุขศิริภาธร,นายนิวิมาน์ เหล่าตระกูล,นางสาวพิมประภา การหมั่น,นางสาวอาภากร ฐิติวงศ์,นายมงคล สว่างพัฒนกุล, และนางสาวชนกนันท์ ศากรวิมล ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล ในการแข่งขันแผนการตลาด ในรายการ The Chartered Institute of Marketing(CIMS) ที่ประเทศสิงค์โปร์, รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันรอบรวมของทุกทีมจากทุกประเทศ (The Overall Champion Award) และรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันรอบทีมนานาชาติ (The Gold Award in the international league) ซึ่งมีอาจารย์ฐิติภัทร์ โปฎก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และคณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ปรึกษา ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารควีนส์ ทาวเวอร์ วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources