นิทรรศการ Voices of Children

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2301200614
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
45 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการ Voices of Children Leader ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2549 ณ ห้องนิทรรศการ อาคาร St. Gabriel's Hall วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี่ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources