อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ครั้งที่ 22 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0504201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนการตลาด (J-Mat Award) ครั้งที่ 22 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและบริษัทเบทาโกร วัตถุประสงค์ของโครงการการแข่งขันเป็นการเสนอแผนงานสร้างสรรค์แนวคิดทางการตลาด เพื่อส่งไข่ไก่เบทาโกรสู่การเป็นผู้นำตลาด ในหัวข้อ ทำเรื่องไข่ๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งทีม Eat Egg Eaten ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 25000 บาท พร้อมวุฒิบัตรและผลิตภัณฑ์จากเครือเบทาโกร ความภาคภูมิใจในครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ และนำไปปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources