อธิการบดีมหาวิทยาลัย Pittsburg State ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803200823-3
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Tom W. Bryant อธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Pittsburg State ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะผู้บริหารเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 โดยมี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณะบดีคณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources