ธุรกิจสีเขียว

Published date
2011-12-20
Resource type
Publisher
Lok Wan Ni
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ทีม Bio Gas จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจสีเขียว 2011 ได้ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จัดโดย นิตยสารบิซิเนส พลัส
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources