ผู้บริหารจาก Private Higher Education Institution for Overseas Agents เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0202200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก Private Higher Education Institution for Overseas Agents เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี ภราดาวิศิษฎ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources