ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2545

Published date
2546-02-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2545
Last orientation Engineering class 10
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร CL วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources