บรรยายพิเศษเรื่อง E-Commerce and Entrepreneurship

au.identifier.bibno 0022-2401
au.identifier.other 2602201412
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:02Z
dc.description บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง E-Commerce and Entrepreneurship เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Robby L. Hill เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
dc.format.extent 33 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8996
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other E-Commerce and Entrepreneurship -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other MBA Speaker of the Month -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Speaker of the Month -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Hill, Robby L -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง E-Commerce and Entrepreneurship en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files