ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City ประเทศเวียตนาม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1511200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City ประเทศเวียตนาม ศึกษาดูงานหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 โดยมี ดร.หยกฟ้า พึ่งผล ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources