สัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1106201112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
74 ภาพ
Other title(s)
Freshmen Seminar 1/2011 : MBA (Day & Eve), MBA (TRM), MBA (Prof.Day), MBA (Weekend), MBA (Fast Track), MBA (Double Degree), iMBA, MScIAM,MMOD, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนานักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชา MBA (Day & Eve), MBA (TRM), MBA (Prof.Day), MBA (Weekend), MBA (Fast Track), MBA (Double Degree), iMBA, MScIAM,MMOD ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources